Stress mentor

Et stressmentor forløb er også for dig.
Hvis du har for meget at se til lige for tiden
Har svært ved at overskue hvordan du skal nå det hele
Har fornemmelsen af, at du måske har nogle symptomer på stress.
Hvis du ønsker forandringer på et eller flere af nedenstående punkter:
  • Overblik og struktur
  • Arbejdsglæde
  • Tilfredshed
  • Balance mellem arbejde og privatliv
  • Ønsker en handleplan for hvordan du kommer videre
Følg med på min facebook side, hvor du kan være heldig at finde tilbud på bl.a. stressmentor forløb.
Tilbuddet kan bestå af:
  • En indledende samtale á  ca. en times varighed
  • En times vejledning omkring stress reducerende adfærd

En walk and talk á ca. Halvanden times varighed

  • En times opfølgende samtale
I løbet af de tre måneder vil der sideløbende med samtalerne være mulighed for at kontakte mig på mail, skype, samt telefon, i det omfang vi aftaler. Forløbene sammensættes individuelt efter behov.

Certified tutorial composing for hectic pupils. Trust your activity to industry experts, actually buy study documents, and help you save important time. Superior top quality confirmed do my homework.